Aktualności

Realizacja Projektu „Umiem pływać” - rok szkolny 2017/2018

W dniach 28 i 29 maja 2018 r. dla uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Szczytniki został zorganizowany ostatni wyjazd na basen do kaliskiego AQUAPARKU w ramach kolejnej edycji realizacji projektu „UMIEM PŁYWAĆ”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz gminy Szczytniki, którego partnerem wiodącym jest Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu.
W ramach zawartej umowy partnerskiej w okresie od 12 marca do 29 maja 2018 r. uczniowie szkół podstawowych gminy Szczytniki mieli możliwość skorzystania z wyjazdu na basen(więcej...)

KURENDA

Uprzejmie informuję, że w przypadku wystąpienia szkód
w uprawach rolnych, ogrodniczych, sadowniczych spowodowanych opadami gradu, które miały miejsce w dniu 2 czerwca 2018 roku na terenie gminy Szczytniki, poszkodowani mogą składać wnioski
w przedmiotowej sprawie w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach (pokój nr 2), do dnia 22.06.2018r w godzinach urzędowania.
Wzór wniosku i załączników dostępny jest w siedzibie urzędu
( pokój nr 2), oraz na stronie internetowej urzędu gminy.

Wzór wniosku wraz załącznikami.pdf

 

                                                                      Wójt Gminy Szczytniki   
                                                                         /-/ Marek Albrecht       

Gminny Dzień Dziecka w Szczytnikach

Wizyta niezapowiedzianych gości, deszczu i burzy, spowodowała, że Gminny Dzień Dziecka odbywający się w sobotę 2 czerwca w Szczytnikach, miał skrócony przebieg i nie wszystkie punkty programu udało się zrealizować.
Dzieci  przez pierwsze godziny zabawy z okazji ich święta mogły jednak zaprezentować na scenie swoje talenty wokalne i taneczne w ramach grup prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury (więcej...)

Gminno - Parafialny Dzień Strażaka

W dniu 3 maja swoje święto obchodzili strażacy ochotnicy. W tym roku gminne święto było połączone ze świętem parafialnym strażaków parafii Rajsko, do której należą OSP Krowica Zawodnia i OSP Radliczyce z naszej gminy. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele parafialnym w Rajsku, w której uczestniczyli strażacy z tej parafii (więcej...)

Na zakończenie XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”, 17 maja 2018 roku zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach przyjął Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Aktorzy przedstawili bajkę promujący czytelnictwo p.t. „Opowieści z teczki profesora Książeczki”. Jak wyglądałby świat, w którym biblioteki nie istnieją? Z pewnością byłby bardziej ubogi (więcej...)

Spotkanie Premiera z Samorządowcami

W dniu 9 maja 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami, którzy na zaproszenie przyjechali z różnych zakątków Polski.W spotkaniu tym uczestniczył Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, który był jedynym reprezentantem powiatu kaliskiego. W czasie mityngu zostały poruszone najważniejsze problemy dotyczące środowisk lokalnych (więcej...)

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZYTNIKI

Od dnia 20.04.2018 w Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach
w co 2-gi piątek w godz. 14.30-17.30 przyjmuje nieodpłatnie psycholog.Mgr. Karolina Niespodziańskaniosąca pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych.
Rejestracja w Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach – tel: 62 741 43 39

Od dnia 27.04.2018 w Ośrodku Zdrowia w Stawie
 w godz. 14.30-17.30 – w co 2-gi piątek
Rejestracja w Ośrodku Zdrowia w Stawie- tel : 62 741 40 92

Wzór oświadczenia majątkowego

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminna osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Dz.U. z 2017r., poz 2020)

 

Wzór oświadczenia majątkowego.doc

Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

W dniu 10 kwietnia 2018 roku w Restauracji „Polanin” w Szczytnikach 11 par z terenu gminy odznaczono Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jubilatów odznaczył Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht. Okazją do tego była 50. rocznica zawarcia związku małżeńskie (więcej...)

UCZCZENIE OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ I KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

W dniu 8 kwietnia w Niedzielę Bożego Miłosierdzia w Iwanowicach upamiętniono 78. rocznicę zbrodni katyńskiej, a także 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Mszę świętą w intencji ofiar mordu katyńskiego oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki i osób im towarzyszących w podróży na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej - odprawił Ks. wikariusz Paweł Kubiak (więcej...)

Gminny etap OTWP

W dniu 16 marca w Zespole Szkół w Szczytnikach rozegrano gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do rywalizacji przystąpiło 18 uczniów w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne(więcej...)

Gminny Dzień Kobiet w Radliczycach

Pewien mądry mężczyzna  kiedyś powiedział, że „ w życiu niewiasty rozróżnić można kilka okresów życia: niemowlę, dziewczynka, dziewczyna, młoda kobieta, młoda kobieta, młoda kobieta…”. Od  tej prawdy życiowej i życzeń, by zawsze mieć poczucie bycia młodą kobietą, rozpoczęły się tegoroczne obchody Dnia Kobiet w gminie Szczytniki. Ponad 250 Pań przybyłych na salę OSP w Radliczycach przywitanych zostało przez Wójta gminy Szczytniki oczekującego wraz ze słodką niespodzianką(więcej...)

08.03.2018

KURENDA-odbiór odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Szczytniki przypomina, że 5 oraz 7 kwietnia br. odbierane będą odpady wielkogabarytowe w ilości max 5 szt. (sprzęt RTV, AGD, meble, wykładziny, dywany, itp.).W dni planowanego odbioru odpady powinny być wystawione do godziny 7 00. W ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych możliwe jest wystawienie zużytych opon od samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych w ilości do 2 szt (więcej...)

KURENDA - Spotkanie w sprawie bioasekuracji ASF

W związku z obowiązywaniem - od dnia 27 lutego 2018r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U z 2018 r. poz. 360), uprzejmie informuję, że w dniu 12 marca 2018r. o godz. 10.00 w sali OSP
w Szczytnikach odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu. Podczas spotkania zostaną omówione obowiązki i zakazy wynikające z ww. rozporządzenia, których należy przestrzegać utrzymując trzodę chlewną. Na spotkaniu przekazane zostaną szczegółowe informacje o aktualnej sytuacji dotyczącej afrykańskiego pomoru świń.
Zapraszam Wszystkich zainteresowanych.
                                                                       Wójt Gminy Szczytniki
                                                                         /-/ Marek Albrecht

W niedzielę 25 lutego 2018 r odbyły się obchody 15 Rocznicy Protestów Rolniczych w Marchwaczu i Cieni Drugiej. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą brutalną pacyfikację protestu rolniczego przez władze w dniu 12 lutego 2003 r w Cieni Drugiej. Następnie uczestnicy obchodów udali się na nabożeństwo  w intencji Ojczyzny i Rolników do kościoła w Rajsku (więcej...)

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców  Naszej Gminy  a szczególnie jej najmłodszych mieszkańców zakupiono ze środków gminy i środków gminnego funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  200 sztuk odblasków z logo Naszej Gminy. Współpracując z Komisariatem Policji w Koźminku w którego  obszarze działania jest Gmina Szczytniki (więcej...)

UWAGA HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ

Od 27 lutego 2018r. zacznie obowiązywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie MRiRW  z dnia 9.02.2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (więcej…)

Kurenda - szkolenie dla rolników

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje cykl  szkoleń skierowanych do rolników. Zakres tematyczny spotkań obejmował będzie :
-„ Zasady przyznawania płatnosci obszarowych w roku 2018”
-„ Zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich Kampania        2018”
-„ eWniosekPlus”
-„ System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt”
Pracownicy WODR przedstawią tematykę zwiazaną z ubezpieczeniami w gospodarstwach rolnych, zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości rolniczej, systemami nawożenia w gospodarstwach rolnych, środki ochrony roślin (więcej...)

W dniu 23 listopada 2017 r. w Warszawie została zawarta Umowa o współpracy pomiędzy Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund”
a Gminą Szczytniki przy udziale Dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach
na  realizację projektu „FERIE Z EKONOMIĄ”
Oto kilka informacji na temat projektu:
Realizacja:
•rok szkolny 2017/2018 – od 12 lutego 2018 r. do 16 lutego 2018 r., (pierwszy tydzień ferii zimowych w 2018 r.);
•uczestnik projektu: Zespół Szkół w Szczytnikach (uczniowie II i III klas gimnazjum);
•cel projektu:  to projekt edukacji ekonomicznej, jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej i finansowej, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie młodego człowieka do rozwoju osobistego i zawodowego(więcej...)
   

„CZWARTEK OSTATNIEJ SZANSY z JPK_VAT” - Szkolenie dla mikroprzedsiębiorców z aplikacji e-mikrofirma

Tradycyjne potrawy wielkanocne, estetyka wykonania i ozdobienia potraw, organizacja przyjęcia w domu oraz zachowanie się przy stole - to tematy jakimi zajmowano się w teorii praktyce podczas drugiej tury warsztatów kulinarnych  w Marchwaczu przez GOK w Szczytnikach(więcej...)

REKRUTACJA 2018/2019

Wójt Gminy Szczytniki informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki w roku szkolnym 2018/2019, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych

Szczegółowe informacje.pdf

Załączniki :

Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Szczytniki.pdf

Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Szczytniki.pdf

Uchwała Nr. XVII/100/2016 Rady Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Szczytniki.pdf

ZBIÓRKA DLA JASIA

W trakcie Święta Powiatu Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej zorganizowało zbiórkę pieniędzy dla trzyletniego JASIA (nr zbiórki: 2018/334/OR). Zbiórka kontynuowana będzie do 11 marca bieżącego roku, do tego dnia można także dokonywać wpłat na konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej nr 03840400062004002138170001 w tytule przelewu podać konieczne tytuł zbiórki: Jaś Tylski nr zbiórki: 2018/334/OR.
Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie.

Patriotyczne Obchody 73. Rocznicy Pomordowania Mieszkańców Marchwacza

W sobotę 20 stycznia miały miejsce w Marchwaczu uroczystości upamiętniające 73. Rocznicę Pomordowania Mieszkańców tej miejscowości pod koniec II wojny światowej.  W styczniu 1945 r. niedobitki wojsk niemieckich niespodziewanie weszły do już wyzwolonego Marchwacza. Nie są do końca znane okoliczności, dla jakich Niemcy postanowili dokonać kolejnego mordu (więcej...)

Harmonogram koncertów z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Ponad 20 osób uczestniczyło w miniony weekend 12-14 stycznia w Marchwaczu w pierwszej części warsztatów kulinarnych, proponowanych w tym roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach wraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.  Ze wspólpracy z ODR i szkoleń kulinarnych prowadzonych przez Panią Krystynę Nowak korzystała już wcześniej (więcej...)

6 stycznia w Święto Objawienia Pańskiego w Sobiesękach Trzecich po raz pierwszy w historii Gminy Szczytniki zorganizowano Orszak Trzech Króli. W rolę trzech Mędrców ze wschodu wcielili się ks. Kan. Paweł Jabłoński proboszcz parafii Iwanowice, Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht oraz prezes OSP Sobiesęki Trzecie Henryk Skowroński. (więcej...)

 W dniu 28 grudnia 2017 roku w sali OSP w Szczytnikach odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Szczytniki. Spotkanie opłatkowe tradycyjnie już stało się okazją do podsumowania i refleksji nad osiągnięciami minionego roku oraz przymiarką do wyzwań stojących przed samorządowcami w roku 2018. Uroczystość rozpoczęli, po przywitaniu wszystkich przez Dyrektora GOK-u Pana Mariusza Janiaka,  Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht (więcej...)

15 grudnia odbył się tradycyjnie w Zespole Szkół w Iwanowicach Koncert Kolęd i Pastorałek. W tym roku pod hasłem: „I nam kolędować trzeba”. W Koncercie  wystąpiły dzieci oraz młodzież z zespołu szkół, a także zaproszeni muzycy: Chór Parafialny z Iwanowic, Kapela „Złote Kłosy” oraz Orkiestra OSP z Iwanowic. Koncert poprowadzili uczniowie z kl. V Gabrysia Pośpieszyńska i Jakub Jakubowski. Co roczne kolędowanie to już wieloletnia tradycja( więcej...)

Stowarzyszenie „Długosz Królewski” z siedzibą w Brzezinach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. informuje, że ogłasza nabór wniosków o udzielenie  wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2(więcej...)

Okupniczanki na Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich

9 grudnia podczas wieczerzy wigilijnej środowisk wiejskich w Turku odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu kulinarnego p.n. ‘’Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca". Celem konkursu było promowanie aktywności społecznej mieszkańców wsi w oparciu o tradycyjne przepisy kuchni wielkopolskiej (więcej...)

Halowy Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki

W sobotę 9 grudnia w sali sportowej Zespołu Szkół w Iwanowicach odbył się „Halowy Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki”. Do rywalizacji o Puchar Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta stanęło 5 drużyn  w sumie 35 zawodników reprezentujących straże ze: Szczytnik, Iwanowic, Mroczek Wielkich, Sobiesęk Drugich i Radliczyc (więcej...)

INFORMACJA

o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Szczytniki,

w sezonie zimowym 2017/2018

 

1.Droga krajowa Nr 12 :
odcinek Kalisz (gr. miasta ) – Opatówek – Chojno (gr.woj. łódzkiego )
Rejon Dróg Krajowych w Kaliszu     tel. 62 764 92 15 

2.Drogi powiatowe
Koordynatorami  d/s zimowego odśnieżania są :
- dla rejonu „centralnego”: Norbert Wawrzyniak    tel. 697 819 800             
- dla rejonu „południowego”: Mariusz Szydłowski   tel. 669 799 997
- dla rejonu „północnego”: Robert Garncarek tel. 601 978 082
W załączeniu Plan akcji zimowej z podziałem na rejony.

Plan akcji zimowej.pdf

3.Drogi gminne
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach
- w godz. urzędowania:     tel. 62 762 50 01 wew. 38
poniedziałek                : od 800 do 1600
od wtorku do piątku    : od 700 do 1500
kontakt interwencyjny : tel. 508 114 257

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
943 261

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij