Urząd czynny
Pon.: 8:00 - 16:00, Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00

Rada Gminy Szczytniki na sesji w dniu 20.06.2024r. bez zarzutów oceniła pracę Wójta oraz wykonanie budżetu za rok 2023. Radni po zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy  i debacie udzielili Wójtowi Markowi Albrechtowi wotum zaufania.  Następnie zapoznali się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Szczytniki z wykonania budżetu za rok 2023,  pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej i jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Wójtowi  Markowi Albrechtowi.

Zgodnie ze sprawozdaniem przedstawionym przez Wójta Gminy osiągnięte przez Gminę dochody wyniosły 49.982 tys. zł. w tym  bieżące 42.346 tys. zł. i  majątkowe 7.636 tys. zł.,    natomiast wydatki osiągnęły kwotę 55.214 tys. zł. w tym bieżące 39.807 tys. zł. i majątkowe 15.406 tys. zł., co stanowiło 27,9% wszystkich wydatków. Pod wydatkami majątkowymi kryją się inwestycje zrealizowane w 2023, z których główne to:

 - infrastruktura sanitarna wsi – 3.610 tys.  zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Marchwacz, Krowica Zawodnia i przebudowa przepompowni ścieków w msc. Szczytniki i Popów;        

 - transport - 9.251 tys. zł  na przebudowy i remonty dróg gminnych  o łącznej długości 17,04 km w tym najdłuższe odcinki droga Szczytniki – Kobylarka – Staw o dł. 3,2 km i droga w Joance 3,35 km.;

 - infrastruktura wodociągowa  - 644 tys. zł. na instalację paneli fotowoltaicznych w hydroforniach Mroczki Wielkie, Radliczyce, Staw, Szczytniki i Iwanowice oraz  na budowę sieci wodociągowej w msc. Krzywda;

 - gospodarka mieszkaniowa – 852 tys. zł na przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   -  łączny koszt inwestycji 910 tys. zł.;

 - oświata  - 454 tys. zł. w tym  remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Stawie,  plac zabaw w Sobiesękach Drugich i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach szkół w Radliczycach, Marchwaczu, Popowie i przedszkolu w Szczytnikach;

-  bezpieczeństwo – 796 tys. zł. w tym dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Stawie 570 tys. zł.;

   - gospodarka komunalna – 186 tys. zł., w tym 100 tys. zł.  nabycie akcji Spółki Oświetleniowej w celu rozbudowy oświetlenia w Gminie;

 -  kultura – 495 tys. zł.  w tym 412 tys. zł. na remonty w Świetlicach Wiejskich w Szczytnikach, Mroczkach Wielkich, i Joance.    

Na planowany deficyt  w kwocie 5.959 tys. zł osiągnięto deficyt w kwocie 5.231 tys. zł.   Radni pogratulowali Wójtowi realizacji budżetu i uzyskania absolutorium, życząc dalszej owocnej współpracy. Wójt Gminy serdecznie podziękował Radnym oraz pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie i zaangażowanie w realizację ustawowych zadań gmin.

IMG 3616


Drukuj  

Aktualności

Zadzwoń

62 762 50 01

Nie wiesz gdzie masz się udać?
Nie wiesz jak załatwić sprawę?
Skontaktuj się z znami! Chętnie pomożemy!

Napisz do na wiadomość

Zapraszamy do napisania wiadomości na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub kliknij w ten link i przejdź do formularza kontaktowego - KLIKNIJ TUTAJ

Nasz Newsletter

Zapisz się!

Image
Urząd czynny w godzinach
  • Poniedziałek  
  • Wtorek - Piątek 

Adres: Urząd Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139

Publish modules to the "offcanvs" position.