Urząd czynny
Pon.: 8:00 - 16:00, Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00

Raport o stanie Gminy Szczytniki

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH


• Remont drogi gminnej nr 675726P Joanka – granica gminy

Przechwytywanie

W dniu 13 listopada 2023 r. dokonano odbioru prac, polegających na remoncie drogi gminnej nr 675726P Joanka – granica gminy o długości 3,355 km. Wykonawcą zadania był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny ul. Polna 29, 98-235 Błaszki. Wartość robót wyniosła 939 136,37 zł,  z czego: 751 309,09 stanowią środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej, położono warstwę ścieralną nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm, oczyszczono istniejące rowy z namułu, wyremontowano pobocza z kruszywa łamanego, rozebrano zniszczone bariery betonowe, zamontowano bariery stalowe. W wyniku realizacji inwestycji zwiększył się stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawił standard techniczny drogi oraz spójność sieci dróg.


• Przebudowa drogi gminnej nr 675714P Korzekwin - Popów

Zakończono przebudowę drogi gminnej nr 675714P Korzekwin ? Popów o łącznej długości 2,940 km. W ramach zadania wykonano m.in. poszerzenie jezdni do 5 m, wykonanie nowej nakładki asfaltowej, utwardzenie poboczy o szer. 0,75 tłuczniem, budowę chodnika o nawierzchni asfaltowej. Na drodze powstały cztery perony autobusowe i dwa wyniesione przejścia dla pieszych z Systemem Aktywnej Informacji Wizualnej. Przebudowana droga łączy dwie drogi powiatowe 4623P i 4631P i stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców Korzekwina, Popowa, Kuczewoli i Włodzimierza.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 100 000,00 zł oraz  853 033,26 zł ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA z Kalisza. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 937 033,92 zł.

Grażyna Sowa


• Przebudowa drogi gminnej nr 675711P Staw - Szczytniki

W dniu 12 października 2020 r. dokonano odbioru prac, polegających na przebudowie drogi gminnej na odcinku Staw ? Szczytniki o długości 3,648 km. Wykonawcą zadania był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek.

Wartość robót wyniosła 1 768 916,03 zł,  z czego 1 061 349,60 zł stanowią środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania powstała droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 5 m z utwardzonymi poboczami, nowym chodnikiem z kostki granitowej i płyt betonowych, oznakowaniem pionowym.

W wyniku realizacji inwestycji zwiększył się stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawił standard techniczny drogi i spójność sieci drogowej oraz skrócił się czas przejazdu pomiędzy miejscowościami Staw i Szczytniki.

Grażyna Sowa


Drukuj  

Zadzwoń

62 762 50 01

Nie wiesz gdzie masz się udać?
Nie wiesz jak załatwić sprawę?
Skontaktuj się z znami! Chętnie pomożemy!

Napisz do na wiadomość

Zapraszamy do napisania wiadomości na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub kliknij w ten link i przejdź do formularza kontaktowego - KLIKNIJ TUTAJ

Nasz Newsletter

Zapisz się!

Image
Urząd czynny w godzinach
  • Poniedziałek  
  • Wtorek - Piątek 

Adres: Urząd Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139

Publish modules to the "offcanvs" position.