Aktualności

Wynajmujesz mieszkanie? Pamiętaj o nowych terminach rozliczeń

 • Aktualności

Podatnicy rozliczający swoje dochody z najmu w formie ryczałtu powinni pamiętać o zmianie terminu składania PIT-28 za rok 2020 – można to zrobić od 15 lutego do 1 marca 2021 r. Rozliczający się według skali podatkowej składają PIT-36 ...

Czytaj dalej

Artyści dostaną świadczenie postojowe

 • Aktualności

Zgodnie z tarczą 6.0, prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje kolejnym grupom wykonującym umowy cywilnoprawne. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów. Warunkiem otrzymania świadczenia, jest uzyskanie przychodu ...

Czytaj dalej

KURENDA

 • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki informuje, że zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXX/155/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których ...

Czytaj dalej

Zmiany w funkcjonowaniu Zespołów Szkół w Gminie Szczytniki obowiązujące od dnia 18 stycznia 2021 r.

 • Aktualności

Zgodnie z najnowszym komunikatem rządowym, od dnia 18 stycznia zostają przywrócone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Za organizację pracy i szczegółowe ustalenia w tym zakresie odpowiada dyrektor danego zespołu szkół. Z tego tytułu zostały przygotowane ...

Czytaj dalej

Upływa czas na złożenie wniosku o wyższą emeryturę

 • Aktualności

Do poniedziałku, 11 stycznia 2021 roku, osoby urodzone w 1953 roku i pobierające wcześniejszą emeryturę  mają czas na złożenie wniosku o emeryturę powszechną na korzystnych zasadach - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Możliwość ta dotyczy osób urodzonych w 1953 ...

Czytaj dalej

Ogłoszenie

 • Aktualności

Ankietyzacja w ramach opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych terenie na terenie Gminy Szczytniki na lata 2021-2030”
Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia ...

Czytaj dalej

KGW rozliczają się z dotacji

 • Aktualności

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji. Wnioski KGW o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września 2020 r. Koło ...

Czytaj dalej

Ogłoszenie o kontynuacji naboru dzieci/uczestników do projektu „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”

 • Aktualności

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:

Czytaj dalej

INFORMACJA

 • Aktualności

Uprzejmie informujemy, że 31 grudnia 2020 r. Urząd Gminy będzie czynny w godzinach 7.00 - 13.30.

Za niedogodności przepraszamy.

Wójt Gminy

Marek ...

Czytaj dalej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Klubu Dziecięcego w Marchwaczu w Gminie Szczytniki

 • Aktualności

(Więcej...)

Czytaj dalej

Oddawaj krew i zyskaj w PIT

 • Aktualności

 • Krew i jej składniki (osocze, płytki krwi) to lek, którego nie da się zastąpić sztucznymi preparatami.
 • Jej oddawanie to bezcenna pomoc dla wielu chorych (w tym również dla zmagających się z COVID-19), często ratująca im życie.
 • Darowiznę na ...

  Czytaj dalej

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze uczestników do projektu „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”

 • Aktualności

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:

Czytaj dalej

Wyniki I naboru uczestników do projektu ,,Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”.

 • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki ogłasza wyniki I naboru uczestników projektu pt.: „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 6: Rynek ...

Czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

 • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Szczytniki oznaczonych jako działki nr 176/7 o pow. 0,0854ha, 176/8 o pow. 0,0777ha, 176/9 o pow. 0,1291ha położonych w miejscowości Górki (obręb geod. Iwanowice) ...

Czytaj dalej