LUDNOŚĆ

Ilość mieszkańców w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Szczytniki:

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r. (więcej...)

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r. (więcej...)

Stan na dzień 31 grudnia 2021r. (więcej...)

Stan na dzień 31 grudnia 2020r. (więcej...)

Stan na dzień 31 grudnia 2019r. (więcej...)

Stan na dzień 31 grudnia 2018r. (więcej...)